FAQ

Jak często odbywają się wizyty kontrolne w czasie trwania programu żywieniowego?

W trakcie trwania programu żywieniowego wizyty kontrolne odbywają się co dwa tygodnie, jednak możliwe jest ograniczenie ich do jednej miesięcznie (jest to absolutne minimum, głównie dla osób dojeżdżających). Jadłospisy komponowane są także w cyklach dwu-tygodniowych.
 

Czy na pierwszą wizytę w Poradni Dietetycznej Dietosfera powinienem zabrać ze sobą wyniki badań laboratoryjnych? Jeśli tak, to jakich?

W trakcie pierwszej wizyty przeprowadzamy obszerny wywiad także pod kątem historii chorób pacjenta. Jeśli cierpisz na jakiekolwiek schorzenia przewlekłe zabierz ze sobą całą dokumentację leczenia, a także zapisz na kartce jakie leki przyjmujesz i w jakiej dawce. Osoby zdrowe nie muszą robić dodatkowych badań laboratoryjnych. W razie potrzeby ich wykonania poinformujemy o tym na wizycie. Jeśli jednak posiadasz aktualne (to znaczy nie starsze niż 3 miesiące) badania krwi (morfologia z OB, elektrolity, lipidogram) lub moczu zabierz je ze sobą!
 

Jak wygląda pierwsza wizyta w Poradni Dietetycznej Dietosfera?

Współpraca ze specjalistami ds. żywienia człowieka w Poradni Dietetycznej Dietosfera rozpoczyna się od pierwszej wizyty, która pozwala ustalić cel i zasady działania. Spotkanie to jest niezwykle istotne, gdyż umożliwia nam stworzenie pełnego obrazu pacjenta, uwzględniające jego styl życia, nawyki żywieniowe oraz upodobania kulinarne. Wizyta ta trwa około godziny i składa się z kilku zasadniczych elementów:

  • Wywiad żywieniowy - określa zwyczajowo jadane posiłki, ich skład, ilość, warunki spożywania.
  • Analiza składu ciała - pozwala ocenić kompozycję ciała: zawartość tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała, stopień nawodnienia organizmu oraz jego podstawową przemianę materii.
  • Historia choroby - umożliwia wywiad pod kątem występujących aktualnie i w przeszłości schorzeń. To bardzo ważny element, gdyż w terapii wielu schorzeń prawidłowo skomponowana dieta jest istotnym czynnikiem leczniczym i wspomagającym.
  • Dodatkowe informacje - dotyczące aktywności fizycznej, upodobań kulinarnych, stosowanych w przeszłości diet itd...

Należy jednak zaznaczyć, że każda wizyta mimo pewnych stałych elementów ma przebieg indywidualny zależny od problemu pacjenta.
Pod koniec wizyty na podstawie uzyskanych informacji specjalista ds. żywienia człowieka ustala cel do osiągnięcia, czas trwania indywidualnie dobranego programu żywieniowego w oparciu o stan zdrowia i oczekiwania pacjenta.

Czy analiza składu ciała jest bezpieczna i jak należy przygotować się do tego badania?

Analiza składu ciała jest badaniem całkowicie bezpiecznym. Przeciwwskazaniami do jej zastosowania jest posiadanie rozrusznika serca lub, w przypadku kobiet, ciąża. Do analizy nie trzeba specjalnie się przygotowywać. Sam pomiar przypomina ważnie, jednak do jego wykonania niezbędne są gołe stopy.